Проекти за възстановяване на манастира

Тук можете да следите нашата работа и да се включите там, където бихте желали


Конструкции 1


Конструкции 2


Ограда ЮГ


КСС Ограда


Обяснителна записка